Mein brain hat grad aus lees display name “Dr. Hackfleischman”

Mein brain hat grad aus lees display name “Dr. Hackfleischman” gemacht und ich war so: “mhm ja seems valid”